Våra formgjutna hörselskydd passar för många olika situationer och yrken. Normalt sett uppkommer behoven i samband med en bullrig miljö. Läs mer om buller och regler kring detta eller ta kontakt med oss på info@audiovox.se.

Det är viktigt att veta att arbetsgivaren ansvarar för ljudmiljön på arbetsplatsen. Det gäller att hålla sig uppdaterad om regler och tekniska utvecklingar inom området men att också se till att ta bort bullret där det uppstår eller sänka det så långt som möjligt genom olika åtgärder.

På Audiovox arbetar vi ständigt med att studera och tolka ljudmiljöer som råder på olika arbetsplatser. Detta i syfte att kartlägga hur ljudnivån ser ut och för att sedan kunna rekommendera den typ av hörselskydd som skulle kunna fungera optimalt. Vid första besöket går vi igenom bullermätningarna som utförts på de olika avdelningarna, samt tidsperioden arbetstagarna utsätts för buller.

Vi erbjuder idag olika modeller av hörselskydd framtagna för olika typer av buller. Behovet på en arbetsplats kan skilja sig mellan olika avdelningar, men också mellan olika användare. Vi erbjuder passiva hörselskydd – både med linjär och olinjär dämpning, passiva hörselskydd anpassade till kommunikation via Bluetooth headset (arbetsplatser med höga kommunikationskrav), samt aktiva hörselskydd med möjlighet att koppla till bluetooth-enhet för trådlös användning.

Olinjär

En olinjär dämpning passar i ljudmiljöer med behov av att dämpa särskild i de högre frekvenserna. De högre frekvenserna kan komma från plötsliga höga ljud från maskiner, verktyg, eller annat. En olinjär dämpning passar också för MC-körning där man vill dämpa vindbruset som ljuder innanför hjälmen. Vi erbjuder idag fyra olika typer av dämpning. För hjälp med vilken dämpning som passar för dig eller din verksamhet kontakta info@audiovox.se
Passar för: industri, bygg, MC-körning, tandläkare CE EN 352-2

Linjär

Inom verksamheter där ljudbilden inte varierar särskilt och där behovet av att samtliga frekvenser återges passar våra formgjutna hörselskydd med linjär dämpning. Provas ofta ut inom kommun och skola där behovet av att kunna kommunicera och höra fortfarande är högt.
Passar för: musiker, lärare / pedagoger, truckförare, industri, tandläkare, flygpersonal

Heldämpad

Provas ofta ut till nattarbetare eller de som vill sova gott om nätterna. En helgjuten form i silikon vars mål är att dämpa så mycket av ljudet som kommer in via öronen. Finns i samtliga av våra modeller.
Passar för: ljudkänsliga, de med sovstörningar, nattarbetare

 

Aktiva

Aktiva hörselskydd provas idag ut i två syften: jakt och på arbetsplatser vid behov av aktiv dämpning och kommunikation. Dessa formgjutna hörselskydd kan användas för att aktivt förstärka ljud eller vid tillfällen där du aktivt vill sänka ljudet.

 

Passiva hörselskydd med tillbehör

Vi har möjlighet att specialanpassa våra hörselskydd efter dina krav och specifikationer.
Passar för: verksamheter med särskilda kommunikationskrav, motionärer

 

Monitors

Vi levererar monitors av märket Shure och tillhandahåller samtliga av deras modeller. Dessa kan du få utprovade tillsammans med våra formgjutna hörselskydd för maximalt ljud.
Passar för: musiker, motionärer