Audiovox är en auktoriserad audionommottagning som arbetar på uppdrag av Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne. Vi är en leverantörsoberoende firma vilket innebär att hos oss kan du välja mellan både vårt privata sortiment och Region Skånes sortiment. Vi har ett nära samarbete med utvalda hörapparatleverantörer. Detta samarbete gör det möjligt för oss att ge bästa möjliga personliga rådgivning när det gäller att välja och prova ut hörapparat. Vi följer konstant med i utvecklingen och försäkrar oss om att vi alltid kan erbjuda det senaste och den mest avancerade hjälpen.

Enligt Nationellt kvalitetsregister Hörselbron har Audiovox i Malmö och Helsingborg störst andel patienter som är nöjda med bemötande, kontakt, information och delaktighet. Mer info om detta finns att läsa på på 1177.se.
2016 vann Audiovox Øresunddirektbusiness Award – årets mest framgångsrika företag på båda sidor sundet.

Vi är även specialister på hörselskydd mot skadligt buller i diverse miljöer. Vi har under många år utvecklat och framställt formgjutna hörselskydd och proppar åt tusentals bullerexponerade personer, både för arbete och privat bruk. Vi skräddarsyr helt enkelt hörselskyddet till den miljö de ska användas i.

Vårt mål är att förebygga hörselskador och samtidigt ta hänsyn till den enskilda personens komfort. Med formgjutna hörselskydd får man det optimala skyddet utan något som trycker, allergiska reaktioner eller svett i öronen.

Öroninsatser

Utöver utprovning av hörapparater och tillverkning av formgjutna hörselskydd, tillverkar Audiovox även insatser/proppar till sjukhus och privata hörselkliniker. I vår verksamhet har vi ett modernt ototekniskt laboratorium. Detta innebär att vi har möjlighet att erbjuda experthjälp, om insatsen/proppen behöver justeras. Denna justering betyder enormt mycket för både komfort och ljud. Du som audionom är alltid välkommen att kontakta oss för att få hjälp med val av modell/material eller om du bara önskar fler beställningsblanketter.