Nedsatt hörsel kan ha många olika orsaker. Den vanligaste orsaken är att man blir äldre och samtidigt får en åldersnedsättning. Det är oftast de ljusa tonerna som är svåra att uppfatta vid den här typen av nedsättning.

Buller påverkar hörseln negativt och har man arbetat i bullrig miljö, eller har jagat utan hörselskydd, så finns det risk att man kan få en hörselnedsättning.

Man kan även ha en så kallad genetisk/ärftlig hörselnedsättning som går i arv från släktingar. Dessa nedsättningar kan se ut lite hur som helst, men det vanligaste är att man har en hörselnedsättning som främst drabbar mellanregistret.

Även om man redan har en diagnostiserad hörselnedsättning så är det viktigt att fortsätta skydda sin hörsel vid höga ljud. Läs mer om hur du kan skydda din hörsel här.