Ett hörseltest tar ca 60 minuter. Först tittar audionomen i öronen för att se att det inte sitter vax i örat och ser att öronen ser friska ut. Under hörseltestet har du hörlurar på öronen där du kommer att höra olika toner vid olika frekvens. När du hör en ton skall du trycka på en knapp som du fått av din audionom.

Testet visar vilken typ och grad av hörselnedsättning du har och du går, tillsammans med din audionom, igenom hur resultaten ser ut och om du skulle vara hjälpt av en hörapparat.

Bestämmer du dig för att skaffa en hörapparat så får du komma tillbaka till oss för en utprovning, samt en uppföljning då vi går igenom hur det har gått, gör eventuella justeringar av ljudet och du får ställa frågor.

Därefter har vi fria justeringar i fyra år och vi kommer göra allt för att du som hörapparatsbärare ska bli så nöjd som möjligt.